Veronica Taussig – září 2018

Unikátní skulptury Veronicy Taussig zaujmou hned na první pohled. Jsou velmi živé, osvěžující, a odrážejí multimediální svět 21. století podaný z vlastní, velmi osobní perspektivy samotné umělkyně. Proplétajíc se napříč prostorem v roztodivných tvarech a barvách si pohrávají s vnímáním diváků a nutí je zpochybňovat konvenční vzory vidění.

Dá se říci, že svým způsobem Veronica pokračuje v tradici ruských konstruktivistů či německých dadaistů – na mysl mohou přijít třeba El Lissitzky a Hans Arp. Některé z jejích skulptur odkazují například na architekturu výtvarné školy v Dessau, s čímž ostře kontrastují její koláže připomínající spíše květinové obrazy Henriho Matisse, jehož ostatně autorka velmi obdivuje. Své práce sice zakládá na tradičním umění dvacátého století, ale staví jej do kontextu zcela nových a nezávislých perspektiv.

Jak však sama také často zdůrazňuje, Veronica Taussig je samouk a svou práci poprvé ukázala světu na výstavě berlínské BOX Freiraum galerie v roce 2016. Narozena s velkým talentem pro skulpturální kompozici v prostoru přichází s novými a neotřelými způsoby, jak přeložit svou znalost materiality do podoby uměleckého díla. Staví proti sobě kontrastní materiály jako papír a kov, zhmotňujíc tak otázky často se vyskytující i v soudobé architektuře. Jednotlivé objekty v jejích instalacích spolu utváří komplexní spojení, jehož vzájemná interakce se svým okolím vytváří něco nového a neotřelého a zcela boří tenké hranice mezi sochařským uměním, designem, kresbou a malbou.

Jedinečná díla Veronicy Taussig bude nyní možné spatřit v rámci výstavy, jež bude probíhat od 21. září do 21. října 2018 v unikátním prostoru pražské Point Gallery u Betlémské kaple. Slavnostní otevření spojené s velkou vernisáží a koncertem proběhne 21. září. Vstup na výstavu je zcela zdarma.

www.veronica-taussig.com